Team-Arbiter Aanmelden via mail

Team-arbitrage biedt de mogelijkheid om, vanaf 3 dagen voorafgaand aan de wedstrijd, een aanmelding voor een teamarbiter te voorzien.

Bij gebruik van Team-arbitrage ontvangt de arbiter een bevestiging van de aanstelling per mail.

Gebruik de button/link in de mail om naar de teamarbiter page te navigeren

STAP 1 - TEAM ARBITRAGE

Team-Arbitrage is beschikbaar via het wedstrijdprogramma van een aangesloten club of via het mailbericht welke een teambegeleider 3 dagen voorafgaand aan de wedstrijd ontvangt.

Als er nog geen aanstelling heeft plaatsgevonden dan kan een teambegeleider, na overleg met een lid, ouder, speler, zelf een teamarbiter aanmelden op een wedstrijd.

STAP 2 - AANMELDEN TEAMARBITER

Vul de gegevens in van de teamarbiter die de wedstrijd zal gaan fluiten.

Let op
Maak eerst de afspraak met de teamarbiter alvorens de aanmelding te plaatsen!

Sla de gegevens op via de button "opslaan".

COMMUNICATIE

Berichten t.b.v. aanstelling Team-arbitrage


  • Teambegeleider
  • Teamarbiter